NEK TS 400 bolig:2019

Varenr: 36234
Bilde NEK 400 Bolig

NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 514,-
Antall

Abonnement Ved abonnement på trykte publikasjoner vil Energi Norge automatisk sende nye versjoner med tilhørende faktura når disse foreligger. Man slipper derfor selv å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

I motsetning til en norm er en teknisk spesifikasjon en beskrivelse av løsninger for en bestemt bruk som tilfredsstiller normens krav.

NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri samt forsyningsanlegg. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger.

NEK 400 Bolig ble første gang utgitt i 2011 med basis i kravene i NEK 400:2010. Denne utgaven er en revisjon av den første utgaven tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2018, inklusive føringer om bruk av NEK 399. NK64 vedtok teknisk spesifikasjon “NEK TS 400 Bolig:2019” 28.mars 2019.

Denne tekniske spesifikasjonen er en «konservativ» tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for ett bestemt bruksområde, dvs. at de løsninger og føringer som gis, er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2018. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2018 legges til grunn i sin helhet.

Målet er at denne tekniske spesifikasjonen vil gjøre hverdagen noe enklere for dem som planlegger, installerer, verifiserer og dokumenterer elektriske installasjoner i boliger.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontaktperson(er)

Jørn Bugge

Av System user,
Jørn Bugge
Rådgiver
+47 90 72 80 11

Publikasjonsnr.

NEK TS 400 bolig:2019