NEK NSPEK 399 Metode D:2019 (digital versjon)

Varenr: 38198
NEK NSPEK 399
Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 198,-
Elektronisk tilgang

NEK NSPEK 399 Metode D omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett. Dette dokumentet spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger.

En norsk spesifikasjon har ikke samme status og forankring som en norm, da prosedyrene for utvikling, konsultasjoner av andre miljøer og høringer er begrenset. Spesifikasjonen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.

Direkte digital tilgang

  • Prisen gjelder tilgang for ett år

  • Tilgangen fornyes på årlig basis

Kontaktperson(er)

Jørn Bugge

Av System user,
Jørn Bugge
Rådgiver
+47 90 72 80 11