NEK 405-20:2019 - Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Varenr: 38315
Forside NEK 405-20:2019

NEK 405-20 Eltakst inneholder krav til kvalifikasjoner og sertifisering av eltakstpersonell. Videre inneholder serien krav til hvordan en eltakst skal utføres og dokumenteres.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 734,-
Antall

Normen inneholder krav til eltakstforetak, samt beskriver eksamensordning for eltakstpersonell og valgfri sertifiseringsordning.

Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier skadetakst, tilstandsvurdering, samt Tredjepartsvurdering.

Mer info

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende.

Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellet objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:

Skadetakst – for eksempel på oppdrag fra forsikringsbransjen avdekke samt registrere skade, skadeårsak og skadeomfang etter hendelser som overspenning, vannlekkasje, brann og lignende i bygninger. En skadetakst vil gjerne inneholde både bygningsskader og skader på elektrisk utstyr som ikke er en del av bygningen (løsøre). Oppdragene vil også kunne inneholde et kostnadsoverslag og oppfølging av skadeutbedringene.

Tilstandsvurdering* – for eksempel på oppdrag fra eiendomsmegler, bygningseier, investorer eller andre med økonomiske interesser i en bygning, gi en nøytral tredjepartsvurdering av tilstanden på det elektriske anlegget – samt eventuelt en estimering av kostnader ved å bringe anlegget opp til ønsket standard.

Tredjepartsvurdering – for eksempel ved tvist mellom oppdragsgiver og leverandør, eller om det etter eiendomsoverdragelse er oppstått tvist om mangler ved det elektriske anlegget. Uavhengig og upartisk eltakstpersonell kan oppnevnes i slike saker, enten av domstol eller etter avtale mellom partene. Eltakstpersonellets oppgave vil da være å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget, samt eventuelt gi vurderinger av eventuelle kostnader knyttet til å bringe anlegget i samsvar med inngått avtale eller anleggets referansenivå.

Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 er utformet for å sikre en god organisering av eltakst, stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

Eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Den uønskede tilstanden kan ha oppstått som følge av skade, manglende vedlikehold eller mangelfull leveranse.

Kontaktperson(er)

Jørn Bugge

Av System user,
Jørn Bugge
Rådgiver
+47 90 72 80 11

Publikasjonsnr.

NEK 405-20