Håndbok Spenningskvalitet - versjon 4 (digital versjon)

Varenr: 38101
illustrasjon

Håndboken er et nyttig verktøy for nettselskap og andre som arbeider med å planlegge og overvåke spenningskvalitet i kraftnettet og håndtere kundeklager på spenningskvalitet.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 5 060,-
Medlemspris: 3 032,-
Elektronisk tilgang

Håndboken beskriver hva spenningskvalitet er og hva som påvirker den, hvilke myndighetskrav og standarder som i hovedsak nettselskapene må forholde seg til samt hjelp til å planlegge og overvåke spenningskvalitet samt å løse klager på spenningskvalitet fra nettkunder.

Håndboken inkluderer en eksempelsamling med spenningsmålinger i lavspenningsnett eller tilknyttet installasjon med angitt kortslutningsstyrke for en rekke ulike utfordrende elektriske forbrukerapparater.

I tillegg følger det med ulike skjemaer som kan være til nytte samt et program for beregning av spenningskvalitet i et punkt med angitt kortslutningsstrøm og karakteristiske elektriske parametere for et apparat. Det beregnes spenningsstigning og usymmetri ved mikroproduksjon (typisk solcelleanleggs innvirkning på nettspenning), spenningssprang, flimmer og ulike overharmoniske. I tillegg inkluderer programmet en modell for beregning av tillatte støygrenser for ulike kvalitetsparametere for individuelle kunder (typisk næringskunder).

Det er etablert et brukerråd som vil bistå med å forvalte håndboken med vedlegg. Vedlikehold og videreutvikling vurderes årlig på grunnlag av prioriteringer fra brukerrådet, basert på rådsmedlemmenes egne vurderinger og innspill til post@energinorge.no fra andre brukere.

Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse:

  • Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet

  • Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Direkte digital tilgang

  • Prisen gjelder tilgang for ett år

  • Tilgangen fornyes på årlig basis

Abonnementspriser Oppgitte priser gjelder for 2020. Fra og med 2021 indeksreguleres prisen årlig basert på SSBs gjennomsnittlige konsumprisindeks for foregående år og faktureres i februar hvert år. Merverdiavgift tilkommer. For mer enn 3 abonnementer i et selskap, be oss om et tilbud!

Øvrige vilkår Abonnementet på produktet inngås mellom Energi Norge AS og den juridiske enhet eller privat person som bestiller produktet. Energi Norge AS skal holdes ansvarsløs for enhver skade eller tap som følge av bruk av produktet..

Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av Joachim Lucas,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09