Håndbok – Håndtering av EMC-problemer (digital versjon)

Varenr: 38193
Forside Håndtering av EMC problemer

Veileder for problemløsing og egen læring innen EMC med mer for nye teknologier som elbiler, solceller og smarte hus.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 1 521,-
Elektronisk tilgang

Håndbok – Håndtering av EMC-problemer er utviklet av PQA AS og er basert på resultatene fra det toårige forskningsprosjektet EMC i smarte nett (2018-2019). Områdene elbiler, solceller og smarte hus er valgt fordi det er fagfelt med mye ny teknologi i bruk, og kunnskapen om problemløsing for nye typer problemer som oppstår er begrenset. Håndboken gir en innføring i de mest grunnleggende og viktigste fagområdene rundt feilsøking av EMC-problemer fra nye typer utstyr.

Håndboken inneholder veiledere for feilsøking for alle tre teknologikategoriene. Felles for alle tre kategorier er at ulineære komponenter inngår i systemene. De kjennetegnes ofte med at de emitterer overharmoniske i frekvensbånd langt over 50. harmoniske, hvilket medfører nye måletekniske utfordringer.

Håndboken er komplementær til Håndbok Spenningskvalitet.

Direkte digital tilgang.

• Prisen gjelder tilgang for ett år.

• Tilgangen fornyes på årlig basis.

Abonnementspriser

Kjøp av abonnement forutsetter samtidig inngåelse av eller et allerede aktivt abonnement på Håndbok Spenningskvalitet. Om ikke annet er varslet innen 1. desember, indeksreguleres abonnementsprisen med den gjennomsnittlige konsumprisindeksen for året før med 2020 som basisår. Abonnementsavgiften faktureres i februar.

Øvrige vilkår

Abonnementet på produktet inngås mellom Energi Norge AS som Utgiver og den juridiske enhet eller privat person som bestiller produktet. Rettighetshaver og ansvarlig redaktør er PQA AS. Energi Norge AS og PQA AS fraskriver seg ansvar for enhver skade eller tap som følge av bruk av produktet.

Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av Joachim Lucas,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09