FASIT-skjema - Versjon 2019

Varenr: 38316
Bilde FASIT

FASIT-skjema for alle nettnivåer for bruk til manuell registrering av rapportdata i FASIT-program versjon 2019 - Gjelder også for 2020

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 500,-
Antall

I FASIT-program som skal brukes fra og med 2019 er det dynamisk brukergrensesnitt der enkelte felter i skjemaet vil vises ulikt avhengig av brukerens forutgående valg i rapportregistreringen i programmet. Å gjenskape denne dynamikken i et statisk FASIT-skjema blir komplekst.

Det forventes at flere nettselskap vil benytte digitale løsninger for registrering av data i FASIT-rapporter også i felt. FASIT-skjema – versjon 2019 er statisk men likevel ment å skulle dekke behovene for manuell registrering i de fleste tilfeller.

FASIT-skjema - versjon 2019 selges som en pdf-fil der kjøperen har rett til å skrive ut så mange eksemplarer hen ønsker. Filen inneholder skjema for alle tre nettnivåer, < 1 kV, mellom 1 og 33 kV, ≥33 kV i tillegg til et nøytralt skjema. Alle skjemaene er på to sider, side 2 inneholder felter for feilanalyse og side 1 de øvrige feltene. Skjemaene for de tre nettnivåene har ulik fargekode der alle relevante felter for nettnivået markerer felter og poster som er obligatoriske felter for godkjenning av rapporten. Publikasjonen erstatter alle versjoner av FASIT-skjema < 1 kV, mellom 1 og 33 kV og ≥ 33 kV.

 

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av Joachim Lucas,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09

Publikasjonsnr.

439-2019