FASIT Kravspesifikasjon – versjon 2021

Varenr: 38206
FASIT Kravspesifikasjoner

Krav til programsystem for registrering av driftsforstyrrelser og avbrudd i kraftsystemet fra norske nettselskap fra 1.1.2021.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 2 060,-
Antall

FASIT Kravspesifikasjon inneholder detaljerte krav til beregninger, brukergrensesnitt, rapporter og grensesnitt mot andre fagsystemer/aktører som et dataprogram (FASIT-program) skal tilfredsstille for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd på alle nivåer i kraftnettet. I tillegg inneholder den anbefalte løsninger til programleverandører på flere områder som ikke direkte er omfattet av krav.

Kravspesifikasjonens målgruppe er programleverandører, men vil være nyttig for nettselskapenes kvalitetssikring av programleveranse og for spesifisering av eventuelle egne tilleggsfunksjoner.

Versjon 2021 erstatter alle tidligere versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.

Vesentlige endringer i versjon 2021 er (ikke uttømmende oversikt):

  • Endringer i nettnivå for komponenter i sentralnett og regionalnett. Alt "innenfor veggene" i en transformatorstasjon, inkl. avganger på underliggende nettnivå, er sentralnett henholdsvis regionalnett. FASIT foreslår nettnivå basert på valgt systemspenning, men bruker skal kunne endre dette.
  • Utkoblinger ved svært langvarige avbrudd. FASIT skal gi en rapport over hvilke husholdninger og fritidsboliger som har krav på USLA. Avregning av utbetaling til kunder må utføres i annet system enn FASIT da FASIT ikke forventes å ha oversikt over forventet årlig nettleie.

For brukere av FASIT-programvare anbefales også publikasjonen 435-2018 Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet – versjon 2019.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av Joachim Lucas,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09

Publikasjonsnr.

454-2020

ISBN nr

978-82-436-1073-6