For å kunne digitalisere på en god måte må stadig flere systemer og domener knyttes sammen eller integreres. Samtidig er det viktig at forretningssiden og de ulike forretningsområdene er sentrale i de prosessene. For å gjøre dette, både teknisk og organisatorisk, er det behov for et felles vokabular. Det er dette CIM-standardene bidrar med.  

Dette nettkurset består av følgende kurs:  

  1. Introduksjon til Common Information Model (CIM) 

Denne modulen gir deg en innføring i hva IEC CIM-standardene er, og hvordan CIM er et verktøy for å løse noen av de store utfordringene vi har med digitaliseringen av kraftbransjen og kraftsystemet.

  1. Introduksjon + CIM for Power Analytics (kraftanalyse) 

  1. Introduksjon + CIM for IT-arkitekter 

  1. Introduksjon + CIM for Asset Management (nettforvaltning)