Brukerveiledning REPLAN-metoden 11-12 kV luftledning

Varenr: 38192
Mann på mast

Program med brukerveiledning for effektiv og objektiv økonomisk analyse med risiko av fornyelsesalternativer på 11-22 kV kraftledninger.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 6 581,-
Medlemspris: 13 172,-
Elektronisk tilgang

Brukerveiledningen er digitalisert, og leses online gjennom autentisert tilgang. Det er en tidsbegrenset offline mulighet. Programmet er nedlastbar for den som har tilgang. I abonnementet inngår tilgang til et brukerforum i Teams. 

Analysen er basert på REPLAN-metoden som er utviklet av SINTEF Energi med aktivt støtte fra flere distribusjonsselskaper. I metoden er det utviklet 10 forhåndsdefinerte fornyelsesalternativer for et luftledningsanlegg på 11-22 kV. Alle alternativene regner nåverdien av kostnadselementer som forbyggende vedlikehold, tap, reparasjon og KILE basert på sviktsannsynlighet for komponenter i et 20 års perspektiv. Sviktsannsynligheten beregnes basert på angitt tilstand og justeres ved fornying av komponenter i analyseperioden. 

Tilstandskarakterer for komponentene i mastepunktene inkl. line til midtpunkt i spennet på hver side lastes inn i programmet, enten fra en komplett fornyelsesbefaring, fra et nettinformasjonsarkiv eller en kombinasjon (avhengig av alder på eksisterende tilstandskarakterer for ulike mastepunkter). Programmet baserer seg på tilstandskarakterer med kriterier som beskrevet i Tilstandskontrollhåndbok kraftledning, publ. nr. 338-2011. Ut over dette, må brukeren oppgi svært få input data i analyseprogrammet. 

Abonnementsvilkår og pris 
Abonnementsprisen gjelder for ett år om gangen. Om ikke annet er varslet innen 1. desember, indeksreguleres abonnementsprisen med den gjennomsnittlige konsumprisindeksen for året før med 2020 som basisår. Abonnementsavgiften faktureres i februar. Merverdiavgift tilkommer. 

Prisen vil variere med størrelse på selskapet, og endelig pris vil fremkomme når faktura sendes. Prisene er som følger:

Priser Brukerveiledning REPLAN mteoden 11-12 kV luftledning
Antall kunderMedlemIkke-medlem
Mindre enn 10 000 kunder30325060
Mellom 10 000-50 000 kunder50609116
Over 50 000 kunder658113172
Øvrige658113172

Abonnementet på produktet inngås mellom Energi Norge AS og den juridiske enhet eller privat person som bestiller produktet.  

Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Vennligst merk at enhver bruk av produkter kjøpt av Energi Norge eller via Energi Norges nettbutikk gjøres på brukerens eget ansvar. Energi Norge fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av slike produkter. 

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av Joachim Lucas,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09

Publikasjonsnr.

449-2020