I motsetning til forrige vinter, har denne vinteren hatt uvanlig høye strømpriser. I februar i 2020 var prisen nede på 12 øre per kWh, som er den laveste prisen noen gang satt på en hverdag i februar i Norge. Det er svært uvanlig, og vi må tilbake til 2000 for å finne slike vinterpriser. 

Svingningene i strømprisene skyldes flere forhold. Den milde vinteren i fjor gjorde at vi brukte mindre strøm til oppvarming og mye nedbør ga økt vannkraftproduksjon. I år sitter "hele" norges befolkning på hjemmekontor og behovet for oppvarming er større.

I dette nettkurset vil du lære mer om hvordan kraftmarkedet fungerer? 

Viktige punkter er:

  • Produksjons- og etterspørselsmiks
  • Markedene der kraft handles
  • Prismekanismen
  • System vs. områdepriserVi