I dette webinaret vil DNVGL fremlegge rapporten som veilederen bygger på.
RME vil også presentere veilederen. 
Webinaret byr også på synspunkter fra medlemmene våre. Som en avslutning har vi også organisert en panelsamtale mellom Nordpool og EEX om dette temeaet.