På dette minikurset får du vite mer om hvordan det handles i det finansielle kraftmarkedet, og sammenhegn mellom det fysiske og finansielle markedet. Du vil også lære om risikoen knyttet til strømprisen, samt hvordan man kan håndetere den.

Dette er en del av nettkurset som heter Kraftmarkedet og strømprisen. Ønsker du å gjennomføre alle delene av dette kurset, klikk her