På dette minikurset vil du få ytterligere kunnskap om kortsiktige og langsiktige prisdrivere, samt betydningen av været. Kraftprisutviklingen i 2020 vil brukes som eksempel.

Dette er en del av nettkurset med tittel Kraftmarkedet og strømprisen. Ønsker du å gjennomføre alle delene av dette kurset, klikk her