I dette webinaret forsøker vi å samle trådene på dette området. Gitt det vi vet per nå, hvordan kan ditt selskap starte å forberede seg? Hva slags kartlegging, datainnsamling og forprosjekter kan dere allerede sette i gang med nå?