NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner (Digital)

Varenr: 38318
Forside Maskinsikkerhet

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne normen er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 354,-
Digital

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

NEK 60204-1 er harmonisert norm i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Normen forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.

Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så er denne normen høyst aktuell. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.

NEK EN 60204-1 omhandler generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner samt valg/utførelse av kritisk utstyr som beskytter mennesker, dyr og eiendom mot skade.

Denne normen er sentral når man skal utføre risikovurdering av en maskin. Her kan nevnes hvordan man beskytter mot elektrisk sjokk, krav vedrørende operatør-maskin «man-machine» - start/stopp, styrekretser og nødstopp.

Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse:
⚈ Direkte tilgang til FAQ hos NEK
⚈ Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet
⚈ Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Øvrige vilkår
Du får direkte digital tilgang. Prisen gjelder tilgang for ett år, tilgangen fornyes på årlig basis. Et årsabonnement må sies opp senest 1.desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Kontaktperson(er)

Jørn Bugge

Av System user,
Jørn Bugge
Rådgiver
+47 90 72 80 11

Publikasjonsnr.

NEK EN 60204-1:2018