NEK 399:2022 - Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett (digital versjon)

Varenr: 38333
Energi Norge tilbyr NEK399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett digital versjon

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 320,-
Digital

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett. Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.

NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Formålet med standarden er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett.

Noen av de viktigste endringene i den nye normen er:
⚈Imøtekomme dagens utvikling i forhold til elektrifisering
⚈Utvidelse av virkeområdet til NEK 399
⚈Egen metode for høyspenningsanlegg
⚈Havbruksanlegg

Denne standarden erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Normen er en publikasjon energibransjen må ha. 

Relevante forskrifter:
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Øvrige vilkår
Du får direkte digital tilgang. Prisen gjelder tilgang for ett år, tilgangen fornyes på årlig basis. Et årsabonnement må sies opp senest 1.desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.
Tilgjengelig i trykket og digital utgave. 

Kontaktperson(er)

Jørn Bugge

Av System user,
Jørn Bugge
Rådgiver
+47 90 72 80 11

Publikasjonsnr.

NEK 399:2022