NEK 399:2018 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg
og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer
krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og
plikter til involverte parter.

NEK 399:2022 erstatter denne utgaven. 

Dersom du ønsker å bestille denne versjonen- ta kontakt på e-post aes@energinorge.no