Avtale om individuell kompensasjon for nettkunde med lav avbruddskostnad ved avbrudd i strømforsyningen

Varenr: 38142
Avtale om indiv. komp.

Avtale om individuell kompensasjon av avbruddskostnader for kunder er et effektivt virkemiddel til å redusere nettselskapets KILE-kostnader og forbedret service for lokale større kunder. Virkemiddelet antas å få økt aktualitet med økt elektrifisering.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 15 000,-
Medlemspris: 7 500,-
Antall

Publikasjonen består av tre separate dokumenter:

• En avtale mal som kan redigeres

• En veiledning til utfylling av avtalemalen

• Et spørreskjema for utfylling av kunde

En avtale utformet i samsvar med veiledningen skal tilfredsstille kravene i FOR 1999-03-11-302 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffering, § 9.3.

Veiledningen viser gjennom eksempel for en fiktiv bedrift hvordan avbruddssatser kan beregnes på grunnlag av et utfylt spørreskjema fra kunden. Eksempelet baserer seg på den forutsetning at kundens spesifikke avbruddskostnad varierer med tidspunkt og varighet av avbruddet.

Vennligst merk at enhver bruk av produkter kjøpt av Energi Norge eller via Energi Norges nettbutikk gjøres på brukerens eget ansvar. Energi Norge fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av slike produkter.

Publikasjonen hadde tidligere nr. 432h-2009

Kontaktperson(er)

Ketil Sagen

Av ,
Ketil Sagen
Rådgiver
+47 93 40 87 09