Økonomihåndboka

Varenr: 36102
Økonomihåndboka

Energi Norges Økonomihåndbok er et oppslagsverk hvor du finner bransjespesifikke tema for kraftbransjen innenfor regnskap, skatt og avgift. Økonomihåndboka er en dynamisk håndbok som revideres årlig. Innholdet er oppdatert per juni 2021. Prisen er for tilgang i ett år løpende fra bestillingsdato.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 5 800,-
Medlemspris: 4 400,-
Digital

Forfatterne av Økonomihåndboka, som alle har sitt daglige virke i Deloitte, er statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget (fagansvarlig regnskap), advokat Elin Sætre Løfsgaard (fagansvarlig skatt) og advokat Lars Erik Norborg (fagansvarlig avgift).

Regnskap
Regnskapsdelen av Økonomihåndboka omhandler sentrale regnskapsmessige utfordringer, med fokus på bransjespesifikke problemstillinger for kraftbransjen. Områder hvor det er forskjell mellom norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsregler (IFRS) kommenteres særskilt. Regnskapsdelen er videre inndelt i problemstillinger og utfordringer knyttet til generelle regnskapsmessige spørsmål, resultatregnskapet og balansen.

 • Generelle regnskapsmessige forhold
 • Inntekter
 • Vare- og driftskostnader
 • Avskrivninger
 • Resultat av finansielle kraft- og valutakontrakter
 • Skattekostnad
 • Fallrettigheter og konsesjoner
 • Varige driftsmidler
 • Tilskudd og bidrag
 • Elsertifikater i balansen
 • Skatt i balansen
 • Fordring og gjeld ved gjennomfakturering av nettleie
 • Forbruksavgift og påslag på nettariff
 • Finansielle og ikke finansielle kraftkontrakter
 • Valutakontrakter
 • Klassifikasjon og presentasjon av derivater i balansen
 • Pensjoner
 • Utbytte og konsernbidrag

Skatt
Skattedelen av Økonomihåndboka tar for seg de særlige reglene som gjelder for formues-, inntekts- og eiendomsskatt i kraftbransjen, samt de alminnelige reglene anvendt på forhold som er særskilte for kraftbransjen.

 • Oversikt over skattesystemet
 • Inntektsføring – alminnelig inntekt
 • Beskatning av gevinster og tap – alminnelig inntekt
 • Fradragsføring – alminnelig inntekt
 • Skattyterne
 • Grunnrenteskatt
 • Naturressursskatt
 • Eiendomsskatt
 • Kommunefordeling

Avgift
Avgiftsdelen av Økonomihåndboka behandler merverdiavgiftsloven. Det gis oversikt over de generelle bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, samt eksempler på hvordan merverdiavgiftslovens generelle regler er aktuelle for kraftbransjen. Økonomihåndboka tar også for seg de spesialregler i merverdiavgiftsloven som kun er aktuelle for kraftbransjen.

 • Oversikt over merverdiavgiftssystemet
 • Transaksjoner som utløser merverdiavgift – omsetning, uttak og innførsel
 • Anskaffelser- fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Justeringsreglene – korrekt håndtering av inngående merverdiavgift over tid
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Samarbeid og fellesprosjekt
 • Rapportering av merverdiavgift
 • Avvikling av avgiftspliktig virksomhet
 • Hvordan kan man senke risikoen for uriktig merverdiavgiftsbehandling?
 • Særavgift på forbruk av elektrisk kraft

Kontakt oss:
Faglige spørsmål kan rettes til forfatterne av Økonomihåndboka:
Regnskap, fagekspert: Statsautorisert revisor i Deloitte, Gry Kjersti Berget
Skatt, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Elin Sætre Løfsgaard
Avgift, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Lars Erik Norborg

Kontaktperson(er)

Ingvar Solberg

Av Joachim Lucas,
Ingvar Solberg
Næringspolitisk rådgiver
+47 91 86 55 19

Merethe Straumsnes

Av Joachim Lucas,
Merethe Straumsnes
Rådgiver
+47 91 80 66 51