Statstøtteregelverket - hva er nytt og hvordan fungerer det i praksis?

Varenr: 15027
Statsstøtteregelverket - hva er nytt og hvordan fungerer det i praksis?

Hva er statsstøtteregelverket og hva er nytt? Hvordan håndheves regelverket? Hvilke konsekvenser får det, og hvilke muligheter gir det aktører i fornybarnæringen?

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 1 600,-
Medlemspris: 1 100,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv

MÅLGRUPPE
Kurset er aktuelt for ansatte som jobber med virksomhetsområder som berøres av statsstøtteregelverket og konkurranseregler. Særlig i fornybarnæringen, men også generelt.  

INNHOLD
Statlig støtte til bedrifter anses som en positiv fordel markedet ellers ikke ville gitt, og er dermed konkurransevridende. Derfor er statsstøtte i utgangspunktet forbudt, men det finnes mange unntak. Disse er definert i statsstøtteregelverket. Regelverket beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støtteintensitet. 

Unntakene i statsstøtteregelverket kan være særlig relevant for bedrifter som driver med nybrottsarbeid, for eksempel i møte med det grønne skiftet.  

Ta dette kurset og få en innføring i regelverket, en oppdatering på de nyeste endringene og hvilken betydning det har for fornybarnæringen.  

Norge er en del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen og er derfor underlagt samme regelverk som EU. Formålet er å sikre likebehandling og forutsigbarhet i markedet. 
Les mer om statsstøtte på Regjeringens nettside her.

HVA FÅR DU KUNNSKAP OM?
⚈ En innføring i statsstøtteregelverket. 
⚈ Oppdatering på hva som er nytt i regelverket. For eksempel gruppeunntak. 
⚈ Mulighetsrommet for bedrifter i fornybarnæringen.
⚈ Oppdatering på ESA sin nye veileder.
⚈ Eksempler på hvordan regelverket fungerer i praksis.  

GJENNOMFØRING
Opptak i studio - Nettkurs.
Varighet: Ca. 1 time og 40 min.
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp. 

Kontaktperson

Tuva Kvåle

Av ,
Tuva Kvåle
Kompetanserådgiver
97117461

Dette er for deg som:

Jobber med virksomhetsområder som berøres av statsstøtteregelverket og konkurranseregler. Særlig i fornybarnæringen, men også generelt.