Energi Norge tilbyr en bred portefølje av fagpublikasjoner, innen alle fagområder i fornybarnæringen. I nettbutikken finnes også ferdiginnspilte kurs og e-læring. Produktene er tilgjengelig for både medlemmer og ikke-medlemmer.