Energi Norge leverer et bredt spekter av produkter til fornybarnæringen, og har gjort dette i en årrekke. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederrolle og bli det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. For å få til dette vil tilgangen til gode kompetansehevende tiltak være avgjørende. Vi tilbyr en rekke produkter både gjennom vår nettbutikk, men også gjennom vår kurs kalender og gjennom Energi Norges næringspolitiske arbeid. 

I nettbutikken finner du et rikholdig tilbud av veiledere, forskrifter og normer, rapporter og annen type materiell, samt nettbaserte videokurs. Noen publikasjoner er tilgjengelig i digitale utgaver, mens andre leveres kun i trykket format. Se mer informasjon om digitale publikasjoner i lenkene på siden.

Energi Norge tilbyr også en abonnementsordning på forskrifter og normer, utgitt av NEK. Det betyr at dersom du velger abonnement, så vil du være sikret den nyeste versjonen av denne når den blir tilgjengelig. Dette kan du også lese mer om i lenken som heter abonnementsordning.

Videre lanserer vi nå nettkurs, som du kan ta når du ønsker. Du får tilgang til disse kursene i en periode på 45 dager etter kjøp, og kan se det så mange ganger og når du vil i den perioden. Dette er videokurs, som er spilt inn med foredragsholdere som er eksperter på sine områder.

Våre produkter er tilpasset hele fornybarnæringen, både medlemmer og ikke-medlemmer, samt andre som har behov for innsikt og kompetanseheving. Vi håper og tror du vil finne produkter som du kan ha god nytte av i ditt daglige virke.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss så hører vi gjerne fra deg på nettbutikk@energinorge.no